Ius respicit aequitatem

Právo usiluje o spravedlnost

Specializace

Nabízíme právní služby především v těchto oblastech:

Občanské právo

 • poradenství při úpravě občanskoprávních vztahů
 • sepisování listin/smluv (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy atd.)
 • zastupování v občanském soudním řízení
 • poradenství v problematice práva nemovitostí
 • poradenství v oblasti majetkových vztahů právnických a fyzických osob
 • zakládání svěřenských fondů, výkon svěřenské správy

Obchodní právo

 • sepisování obchodních smluv
 • právní pomoc při zakládání společností
 • poradenství v obchodněprávních vztazích
 • zastupování v soudních sporech

Pracovní právo

 • poradenství ve věcech uzavření, změny a skončení pracovního poměru
 • poradenství v oblasti vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • zastupování v pracovněprávních sporech před soudy

Rodinné právo

 • poradenství v záležitostech rozvodu manželsví (rozvodové žaloby, dohody o majetkových vyrovnáních, úpravy vztahů k nezletilým dětem atd.)

Trestní právo

 • obhajoba a zastupování v trestním řízení

Správní právo

 • zastupování klientů před správními úřady (katastrální, živnostenské, finanční úřady atd.)
 • poradenství ve věcech stavebního řízení
 • poradenství v oblasti ochrany osobních údajů

Ověřování podpisů